Jaarrekeningen

Elk jaar moet voor iedere onderneming een jaarrekening worden opgesteld. Deze jaarrekening dient als overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit een winst- en verliesrekening, een balans en een toelichting op beide. De balans geeft overzicht van de financiële situatie van uw onderneming en de winst- en verliesrekening geeft een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

Een jaarrekening is van belang voor u als ondernemer, u kunt hier namelijk mee zien hoe uw onderneming ervoor staat. De jaarrekening is ook belangrijk voor onder andere bankiers en vermogensverschaffers die willen weten hoe goed het bedrijf draait. Deze belanghebbenden moeten dus kunnen vertrouwen op de juistheid van een jaarrekening van een bedrijf. Daarom is het verstandig uw jaarrekening te laten opstellen door één van onze specialisten bij administratiekantoor Weeda. Zo bent u er zeker van dat de jaarrekening juist en compleet is en bespaart u veel tijd, kosten en moeite.

Tevens verzorgen wij voor buitengewone vennootschappen (B.V.) de verplichte deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.