Compensatie werkgevers voor loonkosten jongeren met minimumloon

Werkgevers kunnen vanaf 2018 jaarlijks een compensatie krijgen voor de loonkosten van de jongeren die het wettelijk minimumloon verdienen: het minimumjeugdloonvoordeel.

Vanaf 1 juli 2017 hebben jongeren vanaf de leeftijd van 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon voor volwassenen. Nu hebben zij dit recht pas vanaf 23 jaar. Een jongere van 22 jaar verdient nu bij een fulltime dienstverband ten minste € 1.318,85 bruto per maand. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat in ieder geval € 1.551,60, maar waarschijnlijk nog iets meer door de bijstelling per 1 juli a.s. Ook voor jonge werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar gaat een werkgever meer loon betalen, omdat het wettelijk minimumjeugdloon wordt verhoogd. Hoeveel precies, dat is nu nog niet bekend. Het minimumloon voor deze jongeren bedraagt sinds 1 januari 2017 tussen € 706 (18-jarige) en € 1.124,90 (21-jarige) per maand. Het wettelijk minimumloon voor jongeren tot 18 jaar wijzigt per 1 juli 2017 alleen met de jaarlijkse verhoging.

Compensatie vanaf 2018

Werkgevers kunnen vanaf 2018 jaarlijks een compensatie krijgen voor de loonkosten van de jongeren die het wettelijk minimumloon verdienen. Die compensatie is het minimumjeugdloonvoordeel.

Werkgevers hoeven de compensatie niet aan te vragen, maar hun administratie moet wel op orde zijn. De compensatie wordt namelijk vastgesteld aan de hand van de ingediende loonaangiften. Ook is het van groot belang dat werkgevers tijdig de juiste gegevens aanleveren bij hun salarisadministrateur. Werkgevers moeten nog wel even geduld hebben, want de compensatie wordt pas in 2019 vastgesteld en uitbetaald.

Boete voorkomen

Er is naast het minimumjeugdloonvoordeel nog een ander belang gediend bij juiste gegevens in de loonaangiften, namelijk het voorkomen van boetes. Op het aangeven van onjuiste gegevens in de loonaangiften staat een boete van € 1.319 per verzuim per werknemer. Des te meer reden om te zorgen dat de administraties van werkgevers correcte en volledige informatie bevatten.

Nieuwe regels voor ‘uitruil’ van (over)uren

Er gaan ook nieuwe regels gelden voor het uitruilen van overuren van jonge werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen. Zo mag een werkgever overuren in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). Ook komen er nieuwe regels voor het uitruilen van tijd voor tijd. De nieuwe regels gelden echter pas vanaf 1 januari 2018.

Bron: Fiscount FiscKwartaal(tje), nr. 1