FISCUS MOET BSN VAN ZZP’ER VOOR 2020 UIT HET BTW-NUMMER HALEN

De Belastingdienst redde het vorig jaar niet om het burgerservicenummer (bsn) voor 1 januari 2019 uit het btw-nummer van zzp’ers te halen. Door de rechtbank van Amsterdam is de eis op tafel gelegd om dat voor 1 januari 2020 wel gerealiseerd te krijgen. Daarmee lijkt de Autoriteit Persoonsgegevens aan het langste eind te trekken in het geschil met het ministerie van Financiën. Dat schrijft het FD.

Verwerkingsverbod

Afgelopen december legde de Autoriteit Persoonsgegevens een verwerkingsverbod op aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Hij wordt door de gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk gehouden voor het verhoogde risico op identiteitsfraude. Via het btw-nummer kunnen buitenstaanders makkelijk het btw-nummer achterhalen en misbruiken. De cijferreeks is verwerkt in het btw-nummer van zzp’ers en ondernemers dat op facturen en websites vermeld moet worden.

In strijd met AVG

De advocate, die het de afgelopen jaren in de rechtszaal tegen het ministerie opnam, stelt dat het systeem niet verenigbaar is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Voorheen was dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder al aan dat de Belastingdienst het met voorrang moest oppakken.

Veel verzet

Hoewel de staatssecretaris van Financiën Menno Snel in april 2018 al onderzoek liet doen naar de mogelijkheden om het systeem aan te passen, stuitte hij ook op veel verzet. Tegenstanders binnen het ministerie waarschuwden dat een wijziging de continuïteit van het proces van btw-heffing in gevaar kan brengen.

Nieuwe btw-nummers toekennen

Voor 1 januari 2020 moet de fiscus nu niet alleen zorgen dat het bsn uit het btw-nummer verdwijnt, ook moeten er nieuwe btw-nummers toegekend worden aan de ruim 1,2 miljoen parttime en fulltime zzp’ers in Nederland.

bron: https://www.nextens.nl