Ondernemersovereenkomst moet positie zzp’ers verbeteren

Om een duidelijker positie voor zzp’ers te bereiken moet er een ondernemersovereenkomst komen die uitsluit dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit stelt de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) voor.

De ondernemersovereenkomst leidt volgens de NBBU tot een duidelijke positie voor zelfstandig ondernemers en biedt opdrachtgevers voldoende zekerheid om van de diensten van een zelfstandig ondernemer gebruik te maken. Deze oplossing kan bovendien op korte termijn worden gerealiseerd.

Overleg Tweede Kamer

De NBBU doet dit voorstel in aanloop naar een algemeen overleg in de Tweede Kamer op donderdag 29 juni over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek rond de Wet DBA. De wet moest opdrachtgevers en zzp’ers vooraf zekerheid geven dat de Belastingdienst achteraf hun werkrelatie niet als een verkapt dienstverband beschouwt. Het tegengestelde is nu het geval: opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus en huurden geen zzp’ers meer in, ook niet via bemiddelaars die hen voor deze risico’s willen behoeden.

Zekerheid vooraf

Volgens de NBBU leidt de nog te definiëren ondernemersovereenkomst ertoe dat zelfstandigen en opdrachtgevers vooraf zekerheid hebben. Het is doel is dat de opdrachtnemer zich met een ondernemersovereenkomst presenteert als ondernemer. Hij of zij is ingeschreven bij de KvK, werkt voor eigen rekening en risico en kan opdrachten weigeren en voor verschillende opdrachtgevers werken. De opdrachtnemer bepaalt zijn eigen werktijden, voor zover die niet gekoppeld zijn aan de aard van de opdracht, en stuurt facturen. Bij intermediairs op de arbeidsmarkt die werken met zzp’ers zou zo’n overeenkomst tot een enorme lastenverlichting moeten leiden.

Opdrachten via intermediair

Een zzp’er moet de vrijheid hebben om samen te werken met een intermediair, zonder dat dit tot de conclusie leidt dat hij dan geen ondernemer is. Momenteel dient de zzp’er in persoon zijn klanten aan te trekken en te behouden. Als hij een intermediair de opdracht geeft om dit voor hem te doen is er opeens geen sprake meer van een duurzame onderneming. De NBBU vindt dit een vreemde conclusie omdat juist door het uitbesteden van deze werkzaamheden de duurzaamheid wordt geborgd. De zzp’er moet daarom de mogelijkheid hebben om acquisitie uit te besteden.

bron: https://www.nextens.nl/nieuws/ondernemersovereenkomst-moet-positie-zzpers-verbeteren/?cmpid=NLC|nextens|2017-06-29|Ondernemersovereenkomst_moet_positie_zzp?ers_verbeteren