Privacy Statement

Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f., gevestigd aan Lange Nieuwstraat 233-a te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f.
Lange Nieuwstraat 233-a
3111 AJ Schiedam
Tel: 010-4262222
Email: weeda@weeda-adm.nl
Website: www.administratiekantoorweeda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-NAW-gegevens
-Geslacht
-Geboortedatum
-Burgerlijke staat
-BSN
-Telefoonnummer
-Emailadres
-Financiƫle gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het in uw opdracht verzorgen van uw financiƫle administratie en/of verzorgen van uw salarisadministratie en/of verzorgen van de aangiften richting de Belastingdienst.
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar, daar er volgens de wetgeving een fiscale bewaarplicht is van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander genoemde organisatie, te sturen.
Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoor L.M. Weeda V.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.