Nieuw tarief voor vermogen in box 3

Vanaf 2017 is de berekening van de belasting over uw inkomsten uit uw vermogen veranderd. Omdat de berekening op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet voor iedereen duidelijk is, staan we daar voor u even bij stil.

Voorlopige aanslag. In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017. De voorlopige aanslag die gebaseerd is op een schatting van de belastingaanslag van afgelopen jaar, moet u zelf goed controleren. Bent u het niet eens met het bedrag van de aanslag? Omdat er bijvoorbeeld iets gewijzigd is? Dan kunt u wijzigingen doorgeven met het online formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ op http://www.belastingdienst.nl

Heeft u vermogen? Vanaf 2017 is de berekening van de belasting over uw inkomsten uit uw vermogen veranderd. Omdat de berekening op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet voor iedereen duidelijk is, laten wij u zien hoe dit bedrag is berekend door de Belastingdienst.

Hoe wordt dit berekend?

Over de waarde van de grondslag sparen en beleggen betaalt u belasting. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 januari 2017, minus het heffingsvrij vermogen. Voor 2017 is dit:

  • met fiscale partner: € 50.000,-;
  • zonder fiscale partner: € 25.000,-.

Voor de berekening van de belasting wordt gebruikgemaakt van drie schijven. Op de site van de Belastingdienst vindt u onderstaande tabel.

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,39%
1 Tot € 75.000,- 67%   33%
2 Vanaf € 75.000,- tot € 975.000,- 21%   79%
3 Vanaf € 975.000,-  0% 100%

Met behulp van de tabel wordt allereerst het voordeel uit vermogen berekend. Over het berekende voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Stel, u bent gehuwd en heeft op 1 januari 2017 € 100.000,- aan spaargeld. U heeft verder geen schulden. De grondslag voor sparen en beleggen is: € 100.000,- minus € 50.000,- (heffingsvrij vermogen) = € 50.000,-. Het voordeel wordt als hierna volgt berekend.

67% van € 50.000,- = € 33.500,-. Uw voordeel is 1,63% van € 33.500,- = € 546,-. 33% van €  50.000,-  = € 16.500,-. Uw voordeel is 5,39% van € 16.500,- = € 889,-. Uw voordeel in de eerste schijf is € 546,- + € 889,- = € 1.435,- Over het voordeel van € 1.435,- betaalt u 30% inkomstenbelasting = € 431,-.

Tip. Fiscale partners mogen de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het meeste voordeel oplevert.

Kan dit ook makkelijker?

Jazeker! Op al dat rekenwerk zit u natuurlijk ook niet te wachten, zo menen wij. Bovenstaande rekensom kunt u veel makkelijker berekenen met onderstaande tabel die wij voor u hebben samengesteld. De grondslag sparen en beleggen vermenigvuldigt u gewoon met het percentage uit de kolom ‘Effectieve tarieven’. Als we dat toepassen op bovenstaand voorbeeld, dan is: € 50.000,- x 0,861% = € 431,-.

Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Effectieve tarieven
Tot € 75.000,- 0,861%
Vanaf € 75.000,- tot € 975.000,- 1,380%
Vanaf € 975.000,- 1,617%

Tot en met 2016 werd het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast met 1,2% van het vermogen. Vanaf 2017 is dit gewijzigd. Gebruik onze handige tabel waarmee u minder rekenwerk heeft dan met de tabel op de website van de Belastingdienst.

Bron: http://lite.indicator.nl/eenmanszaak/article.php?nlid=NLTATEAR_EU07060201, vrijdag 21 januari 2017.