Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

De sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers. Dat meldt het FD op basis van bevestigingen door ingewijden en stukken die de krant in handen heeft.

De uitkering voor ZZP’ers wordt soberder dan voor werknemers: maximaal 1650 euro bruto per maand. De premie van de nieuwe verzekering wordt inkomensafhankelijk en zal naar verwachting maximaal 200 euro bruto per maand bedragen. Alle ZZP’ers zijn straks tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Kleine zelfstandigen die al een verzekering hebben, of die zich liever zelf verzekeren, kunnen een vrijstelling krijgen. Hun verzekering moet dan wel op zijn minst gelijkwaardig zijn aan de verplichte AOV.

De sociale partners bespreken het akkoord met hun achterban en zullen het volgende week presenteren aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het instellen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ruim een miljoen ZZP’ers is al afgesproken in het pensioenakkoord. Het huidige voorstel is daar een uitwerking van. Minister Koolmees wil voor de zomer een kabinetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. De verzekering gaat dan naar verwachting rond 2024 in.

 

Bron: FD