ZZP Nederland wijst AOV-verplichting voor zzp’ers af

ZZP Nederland is verbaasd over het voorstel van AWVN-directeur Harry van de Kraats voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor werkenden, waaraan ook zelfstandige ondernemers verplicht zouden moeten deelnemen. Tot nu toe waren het alleen de vakbonden, die zelfstandigen wilden opzadelen met allerlei verplichtingen, stelt de belangenorganisatie in een reactie. “Dat nu ook een werkgeversorganisatie zich wil bemoeien met zelfstandigen, verbaast mij ten zeerste”, zegt voorzitter Maarten Post van ZZP Nederland.

Tarieven verhogen

Door de uitspraken van maandag in Trouw komt de achterliggende agenda van de AWVN aan het licht, stelt ZZP Nederland. ‘Zelfstandigen moeten, hoewel ze geen werknemer zijn, volgens de AWVN  ook meebetalen aan de premies voor werknemersverzekeringen zoals aov en pensioen. Men hoopt dan, dat daardoor zelfstandigen ook hun tarieven gaan verhogen, zodat ze duurder worden dan bedrijven met werknemers. “Puur eigen belang”, zegt Maarten Post. “Men tracht het afkalvend draagvlak onder cao-regelingen te herstellen door cao-verplichtingen op te leggen aan zelfstandige ondernemers. Daar gaan wij dwars voorliggen.”’

Geen verplichting

De standpunten van ZZP Nederland worden ondersteund door het kabinet in de regeringsverklaring, stelt ZZP Nederland. ‘Zelfstandige ondernemers regelen hun eigen zaken en bepalen zelf hoe ze hun inkomensrisico’s afdekken. Het gaat niet om verplichtingen, maar om verbetering van voorzieningen. Het verheugt ZZP Nederland, dat minister Wouter Koolmees in gesprek is gegaan met de verzekeraars over een betere toegankelijkheid van aov-polissen voor zzp’ers. ZZP Nederland is zelf ook in gesprek met verzekeraars om tot meer passende aov-polissen te komen.

Luister naar zzp’ers

Stichting ZZP Nederland is het beu dat vakbonden en nu ook een werkgeversorganisatie zich maar steeds willen blijven bemoeien met andermans zaken. Daarbij tracht men nog steeds om het stigma van het klassieke werknemersmodel op zelfstandige ondernemers te plakken. Volgens voorzitter Maarten Post moet er meer worden geluisterd naar wat zelfstandigen zelf willen en daarvoor moeten dan de juiste voorzieningen worden getroffen. Daar zal ZZP Nederland wel aan meewerken.’

Bron: ZZP Nederland